Instrument se rastavlja i čisti u specijalnoj

otopini protiv kamenca i zatim se rastavlja

u dijelove

Ravnaju se dijelovi instrumenta

(peglanje korpusa)

 

Zamjena cugova i svega što je potrebito

i uređenje ventila

 

Početak poliranja cugova

 

Obrada i poliranje cijevi

 

Promjena glavne cijevi (mouthpipe) i

poliranje korpusa

 

Obrada ventila i cilindra i poliranje

 

Početak sklapanja - lotanje

 

Pažljivo mjerenje pri sklapanju radi

štimanja instrumenta

 

Finalno zadnje poliranje

 

Poliranje sa posebnim prahom (puder)

Lakirani instrument

 

Prikaz servisa